Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují v souladu s účinností zákona č. 374/2022 Sb. a ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „Smlouva“) nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi společností Vinylfloor s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.

I. Obecná ustanovení

Prodávající: Vinylfloor s. r. o.

Sídlo společnosti: Prostřední 810, 253 01 Hostivice

Provozovna společnosti: Sportovců 881, 253 01 Hostivice

IČ: 07016492

DIČ: CZ07016492

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 293097.

Telefon: +420 734 429 944

E-mail: info@vinylfloor.cz

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vinylfloor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní E-shopu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

II. Obchodní podmínky

II.1 Některé definice

II.1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží.

II.1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení.

II.1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu.

II.1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu.

II.1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Prodávajícím.

II.1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv.

II.1.8. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

II.2 Uzavření Smlouvy

II.2.1. Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

II.2.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovor) si hradí kupující sám.

II.2.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“.

b) Informace o ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží – tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného Zboží, způsobu jeho doručení a platby.

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

II.2.4. V průběhu tvorby Objednávky může Kupující až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčku. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Prodávajícímu.

II.2.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy bude Prodávajícímu doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

II.2.6. Tyto Podmínky jsou platné i pro Objednávky učiněné telefonicky, e-mailem či osobně na naší provozovně a Kupující potvrzením Objednávky uděluje Prodávajícímu svůj souhlas s těmito Podmínkami.

a) Telefonická a e-mailová objednávka

V případě, že kupující učinil objednávku telefonicky či prostřednictvím e-mailu, vždy je mu do jeho e‑mailové schránky nejprve zaslána rekapitulace objednávky s potvrzením dostupnosti a přesnou specifikací objednaného Zboží včetně Ceny za Zboží, Ceny za dopravu a Celkové ceny. Přílohou jsou Kupujícímu zároveň odeslány i tyto Podmínky pro jejich prostudování a odsouhlasení. Teprve až po písemné odsouhlasení rekapitulace Objednávky Kupujícím je Zboží prodejcem připraveno a expedováno. 

b) Osobní objednávka v provozovně Vinylfloor.cz

V případě, že Kupující učinil objednávku osobně v provozovně Vinylfloor.cz, je mu na místě sdělena rekapitulace objednávky s přesnou specifikací objednaného Zboží včetně Ceny za Zboží, Ceny za dopravu a Celkové ceny, podrobností k instalací Zboží a datu expedice. Zároveň jsou mu předány i Podmínky k prostudování a jejich odsouhlasení. Teprve až po odsouhlasení rekapitulace Objednávky a Podmínek Kupujícím je Zboží prodejcem připraveno a expedováno.

Pokud spotřebitel zboží zakoupí v kamenné provozně, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí, v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku, mu nepřísluší.

II.2.7. V případě, kdy doje k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

II.2.8. V případě objednání Zboží, které není skladem (označeno „Na objednávku“), a které prodávající musí pro Kupujícího objednat přímo u výrobce či svého subdodavatele, nelze objednávku po jejím potvrzení kupujícím zrušit a takové zboží po doručení kupujícímu nelze vrátit ani zaměnit. V tomto případě není možné uplatnit článek III.11 těchto Podmínek. Prodávající je oprávněn požadovat ihned po uzavření Smlouvy uhrazení zálohy (viz bod III.4) až do výše Ceny Zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak). Uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka a podobně).

II.2.9. Pokud Kupující uvede do poznámky v Objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od Smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

II.2.10. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu Smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

II.2.11. Jedná-li se o řezový program (metrážové krytiny řezané na rozměr požadovaný kupujícím, případně metrážové PVC a podobně), jsou všechny metrážové a elastické krytiny dodávány s rozměrovou tolerancí šířky i délky ±1 %.

II.2.12. V e-shopu Vinylfloor.cz vždy zobrazujeme originální obrázky přímo od výrobců podlahových krytin. Obrázky jsou však orientační a zobrazovaná barevnost vždy záleží i na typu a nastavení monitoru kupujícího. Doporučujeme navštívit naši vzorkovnu a vybraný dekor podlahové krytiny si osobně prohlédnout.

II.2.13 Informace a poradenství, kdy všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

II.2.14. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 

II.3 Storno objednávky

II.3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může Kupující stornovat písemně formou e-mailu na e-mail Prodávajícího: info@vinylfloor.cz až do chvíle, než s Vámi naplánujeme dopravu Zboží k Vám nebo než bude pro Vás Objednávka připravena, dle Vašeho požadavku v konkrétních rozměrech. V písemné formě musí storno Objednávky obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na Váš kontaktní e-mail po závazném vytvoření Objednávky.

II.3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit Objednávku, nebo od Objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

II.4. Uživatelský účet

II.4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

II.4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

II.4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

II.4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

II.4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

II.4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

III. Cenové a platební podmínky, výhrada vlastnického práva

III.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kde je doprava zdarma.

III.2. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

III.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dní od zadání Objednávky.

b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Comgate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/ V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5 dní od potvrzení Objednávky.

c) Dobírkou. V takovém případě doje k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

d) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v provozovně Prodávajícího. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

III.4. U specifického zboží, které je pouze na objednávku anebo je cenově náročnější, je povinen Kupující uhradit nevratnou finanční zálohu ve výši 50 % z Ceny Zboží. Cenově náročnějším případem se rozumí objednávka zboží nad 15.000 Kč. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje potvrzení objednávky ze strany Kupujícího, a to písemnou formou. Pro takový případ zašle Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu Celkové ceny Zboží.

III.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu nebo předána osobně v provozovně Prodávajícího.

III.6 Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

III.7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet Prodávajícího, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

IV. Doručení zboží, přechod nebezpeční škody na věci

IV.1. U každé položky Zboží v našem E-shopu uvádíme konkrétní termín jeho dodání včetně údaje o dostupnosti na skladě. Prodávající dodá zboží Kupujícímu kompletní.

IV.2. Možnosti dodání Objednávky:

a) Osobní odběr na výdejním místě E-shopu – v provozovně Prodávajícího na adrese: Vinylfloor s.r.o., Sportovců 881, Hostivice, PSČ 25301.

b) Doručení prostřednictvím dopravních společností FOFR a PPL.

c) Dodávkovými vozy Prodávajícího s rozvozem po Praze (platí pro hlavní město).

 Kupující má možnost zvolit si jeden ze způsobů platby uvedených na samostatné stránce Platba a doprava

IV.3. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

IV.4. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude vždy sdělena v potvrzení Objednávky. Dodací lhůta je obvykle do 5 dnů, není-li uvedeno jinak. Je-li u zboží uvedeno „Skladem“, Prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. V případě osobního odběru na provozovně Prodávajícího, Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

IV.5. Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

IV.6. Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u prodávajícího nebo u jeho dodavatelů či vyšší mocí. V takovém případě je prodávající oprávněn termín dodávky přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vůči prodávajícímu vznikl nárok na odškodnění. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci kupujícího neprodleně informovat.

IV.7. Kupující je povinen při převzetí Zboží, ještě za přítomnosti dopravce, zásilku bez zbytečného odkladu zkontrolovat, a to zejména neporušenost obalu a počet balení. V případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Prodávajícímu, sepsat s dopravcem protokol o škodě způsobené přepravou a tento doklad bez zbytečného dokladu zaslat Prodávajícímu. Lze tak učinit písemnou formou na e-mail info@vinylfloor.cz  (nejrychlejší řešení) nebo co nejdříve oznámit korespondenční poštou na adresu provozovny (Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice). V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Způsob popsání vady a další potřebné informace jsou uvedeny v čl. „V. Práva z vadného plnění“.

IV.8. Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě bezdůvodného odmítnutí převzetí nepoškozeného zboží Kupujícím, s výjimkou případů dle čl. IV.7 Podmínek, nebo v případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou Cenu objednávky o další dopravné při opětovném zaslání zboží a případně i o další náklady spojené s jiným způsobem doručení. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

IV.9. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. IV.7 Podmínek, na Vás nebezpeční škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

IV.10. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, budeme Vás vždy informovat v případě:

a) Mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat.

b) Prodlení s dodáním Zboží od dodavatele Prodávajícího, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

V. Práva z vadného plnění

V.1. Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

V.2. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. IV.9. Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem
 2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nimž souhlasíme
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci
 4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá
 5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením
 6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat
 7. odpovídá jakosti nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením Smlouvy.

V.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V.4. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek čl. V.2 Podmínek, můžete Prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresy Prodávajícího uvedené v čl.I Podmínek, případně osobně na adresu provozovny Prodávajícího: Sportovců 881, Hostivice, PSČ 25301. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný ze strany Prodávajícího. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

V.5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

 1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
 2. na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Vás.

V.6. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

V.7 Dále máte právo na:

 1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 2. odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

 1. odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
 2. se vada projeví opakovaně,
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
 4. je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

V.8. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V.9. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

V.10. K reklamaci zřejmých výrobních vad nebude převzato zboží rozřezané či jinak znehodnocené.

V.11. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

V.12. Právo z vadného plnění se nevztahuje na poškození vzniklá:

 1. běžným používáním zboží,
 2. mechanickým poškozením zboží,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí anebo chemickými a mechanickými vlivy prostředí, pro které je zboží prodávajícím nebo výrobcem určeno
 4. neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. úpravami provedenými zákazníkem (nátěry, ohýbání, změna rozměrů a podobně), vznikla-li vada v důsledku těchto úprav,
 8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

V.13. Reklamovat nelze rozdíl odstínu či struktury povrchu mezi výrobními šaržemi. Každá vyrobená várka PVC či vinylových podlah může mít originální odstín či povrch. Odchylka může být někdy výrazná – zejména u různých šíří PVC. Na tyto odchylky se nevztahuje záruka, jelikož jsou v normě každého výrobce.

V.14. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu. Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

V.15. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

 1. datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
 2. a co je obsahem reklamace;
 3. jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
 4. Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

V.16. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

V.17. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradí Prodávající.

V.18. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V.19. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

Formulář k uplatnění reklamace – reklamační list, je uveden na konci Podmínek mezi dalšími dokumenty ke stažení a vždy ho obdržíte i e-mailem při potvrzení přijetí Vaší Objednávky.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

a) K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanovených Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

b) V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

c) V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

d) Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení Kupujícího od Smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud Kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy Prodávajícího.

e) V případě odstoupení z důvodu, že Prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží , který jsme při dodání Zboží nabízeli.

f) Nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

g) Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu: Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) v podobě vyplněného formuláře odstoupení od kupní smlouvy (PDF). Formulář Odstoupení od Smlouvy vždy obdržíte na Váš e-mail při potvrzení zadané Objednávky a lze jej najít i jako přílohu těchto Podmínek.

h) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy v těchto případech:

 • kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy,
 • bylo zboží upraveno podle přání kupujícího,
 • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit,
 • zboží podléhá rychlé zkáze,
 • kupující je podnikatelem anebo právnickou osobou, který/která není spotřebitelem.

ch) případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete Zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

i) Je-li společně se zbožím poskytnu Kupujícímu dárek, je darovací Smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Řešení sporů se spotřebiteli

VII.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

VII.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy: info@vinylfloor.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

VII.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

VII.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VIII. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně – zajištění vašeho soukromí je pro nás prioritou, které podřizujeme všechny naše obchodní procesy. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o zpracování osobních údajů, dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“).

Cílem těchto zásad je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce osobních údajů, jak je definováno níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Prosíme vás, abyste se seznámili s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu v našem obchodě potvrzujete, že jste si Zásady zpracování a ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim. Děkujeme!

VIII.1. Pojmy Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

Pro potřeby těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je správcem vašich osobních údajů (dále též jen „Správce“) společnost Vinylfloor s. r. o. se sídlem Prostřední 810, 253 01 Hostivice, IČ 07016492, vedená u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 293097.

Kontaktní údaje: Václav Prokop, telefon: +420 734 429 944, e-mail: info@vinylfloor.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjektem osobních údajů jste vy, zákazník, kterému naše společnost poskytuje zboží či službu, a to na základě objednávky provedené v internetovém obchodě www.vinylfloor.cz.

VIII.2. Důvody zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (důvod 47) ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů.

VIII.3. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem:

 1. realizace Smlouvy mezi Správcem a zákazníkem (subjektem osobních údajů), kdy je Správce rovněž v pozici prodávajícího – dodání objednaného zboží,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči vaší osobě jako subjektu osobních údajů,
 3. vyřizování reklamací.

Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

VIII.3.1 Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4, odst. 1 Nařízení o ochraně osobních údajů:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ
 • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do e-shopu

VIII.3.2 Zpracovatelé osobních údajů

Při poskytování služeb nám pomáhají následující dodavatelé služeb, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

VIII.3.3. Porovnávače zboží

Po zadání objednávky v našem internetovém obchodě www.vinylfloor.cz zjišťujeme vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen, a to ve smyslu § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, pokud jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. v případě vašeho nesouhlasu vám daný dotazník nebudeme zasílat.

Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

VIII.3.4. Zákaznické recenze

E-shop www.vinylfloor.cz zveřejňuje zákaznické recenze získané pouze, přes Porovnávače zboží Heureka.cz a Zboží.cz, viz. čl. VIII.3.3. Tyto recenze mohou napsat pouze Kupující, kteří v E-shopu závazně objednali Zboží a recenze je tak navázána přímo na konkrétní číslo Objednávky.

VIII.3.5. Soubory cookies

VIII.3.5.1.s Co jsou soubory cookies?

Cookies krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například obsah košíku a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. 

VIII.3.5.2. Proč soubory cookies používáme?

Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke správné funkčnosti našeho e-shopu (košíku), k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo k nastavení reklam. 

VIII.3.5.3. Jaké typy cookies používáme? 

Soubory cookies se mohou dělit podle toho, k čemu slouží, podle toho, jakou mají platnost nebo jaká služba je uložila. 

Vlastní soubory cookies jsou cookies uložené přímo z našeho webu. Jedná se o obsah košíku nebo poslední zobrazené produkty. 

Soubory cookies třetích stran jsou cookies uložené službami třetích stran, například Google Analytics (služba pro měření statistik a návštěvnosti webu). 

Dočasné soubory cookies se ukládají do vašeho prohlížeče pouze v průběhu návštěvy webu. Po opuštění webu nebo zavření prohlížeče se smažou. Většina krátkodobých cookies má za úkol pomáhat ve správné funkčnosti webu. 

Trvalé soubory cookies se do prohlížeče uloží na pevně stanovenou dobu. Pro každou cookie může být tato doba jiná. Slouží například k uchování obsahu košíku, aby se při každé návštěvě webu košík nevysypal. 

Základní (funkční/systémové) soubory cookies – bez těchto souborů by náš web nemohl správně fungovat. Ukládají se cookies z E-shopu, např. poslední zobrazené položky, obsah košíku nebo zobrazení chatbota. 

Bezpečnostní soubory cookies slouží pro vyhodnocení a uložení informací pro rozpoznání bezpečnostních rizik. Vyhodnocení bezpečnostních rizik pro nás řeší systém Wordfence. 

Analytické soubory cookies slouží pro vyhodnocení a sběr statistik našeho webu. Data sbíráme, aby bylo možné web zlepšovat, hlavně průchod nákupním procesem. Díky nim víme, odkud jste přišli a z jakého zdroje nakoupili. Můžeme tak optimalizovat reklamy. 

(Re)marketingové soubory cookies slouží pro správné nastavení a zobrazení relevantních reklam v reklamních službách. Používáme služby Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC, služby Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a. s. Tyto služby pracují s informacemi prostřednictvím souborů cookies. 

VIII.3.5.4 Jak vypnout ukládání souborů cookies, nebo je smazat?

Soubory cookies si můžete kdykoliv vypnout a můžete je smazat pomocí nástrojů dostupných ve svém prohlížeči. Vypnutí souborů cookies může ovlivnit nákupní proces a některé funkce na webu můžou být nedostupné. 

Google Chrome – Nastavení souborů cookies

Mozilla Firefox – Nastavení souborů cookies

Internet Explorer – Nastavení souborů cookies

Safari – Nastavení souborů cookies

Opera – Nastavení souborů cookies

 VIII.4. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Doba, po kterou budou vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Některé osobní údaje (například osobní údaje na daňovém dokladu vystaveném Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu – zákazníka údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. v případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci, a to v rozsahu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

VIII.5. Další ustanovení o ochraně osobních údajů

Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů z pozice Správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů:

 1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení o ochraně osobních údajů.
 2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a s údaji budou vždy nakládat v mezích těchto zásad.
 3. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 5. E-maily, které vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 6. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 7. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl(a) údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

VIII.6. Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel svého zpracování, můžete:

 1. nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@vinylfloor.cz,
 2. vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@vinylfoor.cz,
 3. požadovat e-mailem na adrese info@vinylfloor.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.

Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy, přílohu tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Změny Podmínek a reklamačního řádu vyhrazeny.
 5. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě zpracování osobních údajů nebo v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k osobním údajům realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 6. 1. 2023.

 

Dokumenty a formuláře ke stažení