Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

I. Obecná ustanovení

Prodávající: Vinylfloor s. r. o.

Sídlo společnosti: Prostřední 810, 253 01 Hostivice

Provozovna společnosti: Sportovců 881, 253 01 Hostivice

IČ: 070 16 492

DIČ: CZ07016492

Společnost je vedená u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 293097.

Telefon: +420 734 429 944

E-mail: info@vinylfloor.cz

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vinylfloor.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

II. Obchodní podmínky

II.1 Způsoby dodání zboží

Objednané zboží vám zašleme kurýrní službou, vlastními dodávkovými vozy nebo je možný osobní odběr zdarma na adrese provozovny naší společnosti. Dopravu po ČR zajišťujeme prostřednictvím expresní české přepravní společnosti FOFR ČR a po Praze (platí pro hlavní město) vlastními dodávkovými vozy. Přehled aktuálních cen dopravy naleznete na samostatné stránce Platba a doprava.

II.2 Způsoby platby

Kupující má možnost zvolit si jeden ze způsobů platby uvedených na samostatné stránce Platba a doprava.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

II.3 Dodací lhůty

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní. Dodací lhůta je obvykle do 5 dnů, není-li uvedeno jinak. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. v případě, že zboží z naší nabídky není skladem, bude zřetelně označeno pojmem „není skladem“, resp. „vyprodáno“, „nedostupné“ – takové zboží nelze vložit do košíku a objednat. U každého zboží uvádíme konkrétní dodací lhůtu včetně údaje o dostupnosti na skladě.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u prodávajícího nebo u jeho dodavatelů či vyšší mocí. V takovém případě je prodávající oprávněn termín dodávky přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vůči prodávajícímu vznikl nárok na odškodnění. V takovém případě je prodávající povinen o této situaci kupujícího neprodleně informovat.

II.4 Převzetí zásilky

Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě bezdůvodného odmítnutí převzetí nepoškozeného zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat úhradu za dopravu a úhradu za balné. V tomto případě se nejedná o odstoupení od kupní smlouvy dle bodu III.11 těchto Obchodních podmínek.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo uvedené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, si prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další dopravné při opětovném zaslání zboží a případně i o další náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen při převzetí zboží, ještě za přítomnosti dopravce, zásilku bez zbytečného odkladu zkontrolovat, a to zejména neporušenost obalu a počet balení. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem protokol o škodě způsobené přepravou a tento doklad bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. Lze tak učinit písemnou formou na e-mail info@vinylfloor.cz  (nejrychlejší řešení) nebo co nejdříve oznámit korespondenční poštou na adresu provozovny (Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice).

V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Způsob popsání vady a další potřebné informace jsou uvedeny v článku „IV.2 Vyřízení reklamace“.

III. Další ujednání

III.1 Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Odběr aktualit e-mailem

Kupující odesláním své e-mailové adresy potvrzuje, že souhlasí se zasíláním informací o novinkách a akcích. Zasílání informací lze kdykoli zrušit, newslettery obsahují odkaz pro přímé odhlášení této služby. E-mailová adresa slouží prodávajícímu výhradně ke komunikaci s kupujícím při vyřizování objednávky a k výše zmíněnému účelu a nebude v žádném případě poskytnuta třetí straně.

III.2 Objednávka

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Jedná-li se o řezový program (metrážové krytiny řezané na rozměr požadovaný kupujícím, případně metrážové PVC a podobně), jsou všechny metrážové a elastické krytiny dodávány s rozměrovou tolerancí šířky i délky ±1  %.

V e-shopu Vinylfloor.cz vždy zobrazujeme originální obrázky přímo od výrobců podlahových krytin. Obrázky jsou však orientační a zobrazovaná barevnost vždy záleží i na typu a nastavení monitoru kupujícího. Doporučujeme navštívit naši vzorkovnu a vybraný dekor podlahové krytiny si osobně prohlédnout.

Tyto obchodní podmínky jsou platné jak pro internetové (on-line) objednávky, tak pro objednávky učiněné telefonicky, e-mailem či osobně na naši provozovně  a kupující potvrzením objednávky uděluje prodávajícímu svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami.

III.2.1 Internetová (on-line) objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky kupující obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Zpracování objednávky a expedice zboží jsou uskutečněny až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem prodejce.

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

III.2.2 Telefonická a e-mailová objednávka

V případě, že kupující učinil objednávku telefonicky či prostřednictvím e-mailu, vždy je mu do jeho e‑mailové schránky zaslána rekapitulace objednávky s potvrzením dostupnosti a přesnou specifikací objednaného zboží včetně cen a teprve až po odsouhlasení této rekapitulace kupujícím je zboží prodejcem připraveno a expedováno.

III.3 Objednávka zboží na objednávku

V případě objednání zboží, které není skladem (označeno „na objednávku“) a které prodávající musí pro kupujícího objednat přímo u výrobce či svého subdodavatele, nelze objednávku po jejím potvrzení kupujícím zrušit a takové zboží po doručení kupujícímu nelze vrátit ani zaměnit. V tomto případě není možné uplatnit článek III.11 těchto Obchodních podmínek. Prodávající je oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy (viz bod III.6) až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak). Uvedené platí i v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka a podobně).

III.4 Přání kupujícího (dodatek)

Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

III.5 Platnost cen

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

III.6 Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku anebo je cenově náročnější, je povinen kupující uhradit nevratnou finanční zálohu v obvyklé výši 40 % z prodejní ceny zboží nebo uhradit kupní cenu před odesláním zboží. Cenově náročnějším případem se rozumí objednávka zboží nad 15 000 Kč. Prodávající si v těchto případech vyhrazuje potvrzení objednávky ze strany kupujícího, a to nejlépe e-mailem či osobně. Pro takový případ zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu kupní ceny zboží.

III.7 Akční nabídky

Sekce Akce Výprodej sdružují přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce. Uvedené ceny platí do odvolání.

III.8 Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. v případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

III.9 Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

III.10 Storno objednávky

III.10.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince, případně e-mailem info@vinylfloor.cz až do chvíle, než s vámi naplánujeme dopravu zboží k vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

III.10.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

III.11 Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

 • Kupující má v souladu v souladu s ustanovením § 1829, odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. v této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 • Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu prodejce Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) v podobě vyplněného formuláře odstoupení od kupní smlouvy (PDF).
 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
  • kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy,
  • bylo zboží upraveno podle přání kupujícího,
  • zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit,
  • zboží podléhá rychlé zkáze,
  • kupující je podnikatelem anebo právnickou osobou, který/která není spotřebitelem.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

IV. Záruční podmínky, reklamační řád

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. v případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

IV.1 Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

IV.1.1 Výskyt vady do šesti měsíců od prodeje

1. V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není-li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

2. K reklamaci zřejmých výrobních vad nebude převzato zboží rozřezané či jinak znehodnocené.

IV.1.2 Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje

1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy.
V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 • odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
 • odstranění vady opravou věci
 • poskytnutí přiměřené slevy
 • odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu

2. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy.

V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 • odstranění vady
 • poskytnutí přiměřené slevy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.


  Právo z vadného plnění se nevztahuje:

  • na vady vzniklé běžným používáním
  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním
  • na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň a podobně)


  U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu. Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  Jedná-li se o řezový program (metrážové krytiny řezané na rozměr požadovaný zákazníkem, případně metrážové PVC a podobně), může zákazník uplatnit reklamaci pouze na vadu zboží způsobenou ve výrobě anebo při přepravě. Všechny metrážové a elastické krytiny se dodávají s rozměrovou tolerancí šířky i délky ±1 %!

  Reklamovat nelze rozdíl odstínu či struktury povrchu mezi výrobními šaržemi. Každá vyrobená várka PVC či vinylových podlah může mít originální odstín či povrch. Odchylka může být někdy výrazná – zejména u různých šíří PVC. Na tyto odchylky se nevztahuje záruka, jelikož jsou v normě každého výrobce.

  IV.2 Vyřízení reklamace

  Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u prodejce Vinylfloor s. r. o. a postupovat následujícím způsobem:

  1. V případě reklamace prosím vždy nejdříve telefonicky (+420 734 429 944) nebo e-mailem (info@vinylfloor.cz) kontaktujte náš zákaznický servis a detailně popište druh a rozsah vady.
  2. Zboží nám zašlete zpět jako doporučený balík. Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit své kontaktní údaje kopii dodacího listu, kdy vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

  Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Takto připravené zboží, odešlete jako balík poštou či přepravní službou na adresu prodejce Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice.

  Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

  Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zbo­ží,

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

  O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

  Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

  Formuláře, kde jsou uvedeny podrobnosti k průběhu reklamace, záruční době a rozsahu záruky:


  K dispozici jsou též na konci této stránky mezi dalšími dokumenty ke stažení.

  V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826, odst. 1, písm. e) občanského zákoníku.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, https://www.coi.cz/.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765, odst. 2 občanského zákoníku.

   

  VI. Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

  Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně – zajištění vašeho soukromí je pro nás prioritou, které podřizujeme všechny naše obchodní procesy. Přečtěte si prosím naše Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též jen „Nařízení o ochraně osobních údajů“).

  Cílem těchto zásad je informovat zákazníky o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek Správce osobních údajů, jak je definováno níže, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech Správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob. Osobní údaje subjektů údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

  Prosíme vás, abyste se seznámili s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, která máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu v našem obchodě potvrzujete, že jste si Zásady zpracování a ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim. Děkujeme!

  VI.1 Pojmy Správce osobních údajů a subjekt osobních údajů

  Pro potřeby těchto Zásad zpracování a ochrany osobních údajů je správcem vašich osobních údajů (dále též jen „Správce“) společnost Vinylfloor s. r. o. se sídlem Prostřední 810, 253 01 Hostivice, IČ 070 16 492, vedená u Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 293097.

  Kontaktní údaje: Václav Prokop, telefon: +420 734 429 944, e-mail: info@vinylfloor.cz.

  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Subjektem osobních údajů jste vy, zákazník, kterému naše společnost poskytuje zboží či službu, a to na základě objednávky provedené v internetovém obchodě www.vinylfloor.cz.

  VI.2 Důvody zpracování osobních údajů

  Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení o ochraně osobních údajů.

  Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas dávaný tímto Správci ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení o ochraně osobních údajů.

  Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je oprávněný zájem Správce (důvod 47) ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení o ochraně osobních údajů.

  VI.3 Účel zpracování osobních údajů

  Osobní údaje zpracováváme za účelem:

  • realizace kupní smlouvy mezi Správcem a zákazníkem (subjektem osobních údajů), kdy je Správce rovněž v pozici prodávajícího – dodání objednaného zboží,
  • zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit Správcem vůči vaší osobě jako subjektu osobních údajů,
  • vyřizování reklamací.

  Pokud bude u Správce uplatněna reklamace výrobku, bude Správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností Správce jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

  VI.3.1 Zpracováváme tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4, odst. 1 Nařízení o ochraně osobních údajů

  • jméno a příjmení
  • adresa bydliště
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • číslo bankovního účtu
  • telefonní číslo
  • IČ a DIČ
  • IP adresy zařízení, z nichž proběhlo přihlášení do e-shopu

   

  VI.3.2 Zpracovatelé osobních údajů

  Při poskytování služeb nám pomáhají následující dodavatelé služeb, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Souhlasíte, že jim můžeme předávat vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů:

   

  VI.3.3 Porovnávače zboží

  Po zadání objednávky v našem internetovém obchodě www.vinylfloor.cz zjišťujeme vaši spokojenost s nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen, a to ve smyslu § 7, odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, pokud jejich zasílání neodmítnete.

  Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. v případě vašeho nesouhlasu vám daný dotazník nebudeme zasílat.

  Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu, přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

   

  VI.3.4 Soubory cookie

  VI.3.4.1 Co jsou soubory cookie?

  Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například obsah košíku a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

  VI.3.4.2 Proč soubory cookie používáme?

  Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například ke správné funkčnosti našeho e-shopu (košíku), k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce nebo k nastavení reklam.

  VI.3.4.3 Jaké typy cookies používáme?

  Soubory cookie se mohou dělit podle toho, k čemu slouží, podle toho, jakou mají platnost nebo jaká služba je uložila.

  Vlastní soubory cookie jsou cookies uložené přímo z našeho webu. Jedná se o obsah košíku nebo poslední zobrazené produkty.

  Soubory cookie třetích stran jsou cookies uložené službami třetích stran, například Google Analytics (služba pro měření statistik a návštěvnosti webu)

  Dočasné soubory cookie se ukládají do vašeho prohlížeče pouze v průběhu návštěvy webu. Po opuštění webu nebo zavření prohlížeče se smažou. Většina krátkodobých cookies má za úkol pomáhat ve správné funkčnosti webu.

  Trvalé soubory cookie se do prohlížeče uloží na pevně stanovenou dobu. Pro každou cookie může být tato doba jiná. Slouží například k uchování obsahu košíku, aby se při každé návštěvě webu košík nevysypal.

  Základní (funkční/systémové) soubory cookie – bez těchto souborů by náš web nemohl správně fungovat. Ukládají se cookie z e-shopu, např. poslední zobrazené položky, obsah košíku nebo zobrazení chatbota.

  Bezpečnostní soubory cookie slouží pro vyhodnocení a uložení informací pro rozpoznání bezpečnostních rizik. Vyhodnocení bezpečnostních rizik pro nás řeší systém Wordfence.

  Analytické soubory cookie slouží pro vyhodnocení a sběr statistik našeho webu. Data sbíráme, aby bylo možné web zlepšovat, hlavně průchod nákupním procesem. Díky nim víme, odkud jste přišli a z jakého zdroje nakoupili. Můžeme tak optimalizovat reklamy.

  (Re)marketingové soubory cookie slouží pro správné nastavení a zobrazení relevantních reklam v reklamních službách. Používáme služby Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC, služby Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a. s. Tyto služby pracují s informacemi prostřednictvím souborů cookies.

  VI.3.4.4 Jak vypnout ukládání souborů cookie, nebo je smazat?

  Soubory cookie si můžete kdykoliv vypnout a můžete je smazat pomocí nástrojů dostupných ve svém prohlížeči. Vypnutí souborů cookie může ovlivnit nákupní proces a některé funkce na webu můžou být nedostupné.

   

  VI.4 Doba uchování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  Doba, po kterou budou vaše osobní údaje v případě zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Některé osobní údaje (například osobní údaje na daňovém dokladu vystaveném Správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

  Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu – zákazníka údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat Správce) nebo ze strany Správce. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět Správce sám anebo tímto pověří třetí osobu jako zpracovatele. v případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne Správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci, a to v rozsahu: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží.

  VI.5 Další ustanovení o ochraně osobních údajů

  Následující ustanovení se uplatní pro zpracování osobních údajů z pozice Správce i zpracovatele a jsou součástí smlouvy o zpracování osobních údajů:

  1. Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 Nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a s údaji budou vždy nakládat v mezích těchto zásad.
  3. Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  4. Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
  5. E-maily, které vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
  6. Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
  7. Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl(a) údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
  8. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

   

  VI.6 Pomoc při nakládání s osobními údaji

  Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel svého zpracování, můžete:

  • nás vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adresu info@vinylfloor.cz,
  • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu info@vinylfloor.cz,
  • požadovat e-mailem na adrese info@vinylfloor.cz, abychom vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování vašich osobních údajů, a my vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme.


  Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  VII. Závěrečná ustanovení

  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, přílohu tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu vyhrazeny.
  • Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě zpracování osobních údajů nebo v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k osobním údajům realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vinylfloor s. r. o., Sportovců 881, 253 01 Hostivice; adresa elektronické pošty info@vinylfloor.cz; telefon +420 734 429 944.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2022.

  Dokumenty a formuláře ke stažení