Návod na lepení vinylových dílců – ověřený postup

Rozhodli jste se pro podlahu z vinylových dílců a přemýšlíte, jestli její lepení ponecháte na odborníkovi, nebo instalaci zvládnete svépomocí? Přinášíme vám léty ověřený postup, který sami používáme, včetně praktických rad, tipů a možných úskalí. Díky němu pro vás bude hračkou objektivně zvážit, jestli máte potřebné vybavení a jestli přípravné práce i lepení vinylových dílců dokážete provést sami.

 

Na úvod několik specifik lepených vinylových dílců. Doporučujeme je, především kvůli jejich teplotní roztažnosti, nepokládat do prostor s velkými výkyvy teplot (například víkendové chaty) a do míst se stálou nízkou, nebo naopak vysokou teplotou, a tam, kde na podlahu po velkou část dne svítí přímé slunce. Lepené vinylové podlahy z principu nelze instalovat na elektrické topné rohože – znemožňují pevné spojení dílců s podkladem. Naopak jsou lepené vinyly velmi vhodné na podlahy s nízkoteplotním teplovodním topením (teplota topné vody do 27 °C), jelikož prostup tepla je u nich velmi rychlý a s minimálními ztrátami.

Příprava na instalaci vinylových dílců

Pro dokonalý výsledek pokládky vinylových lepených dílců je rozhodující velmi kvalitní podklad – rovný, suchý, hladký, pevný a čistý. Toho nejlépe dosáhnete aplikací samonivelační hmoty. Pokud máte podklad připravený, můžete začít se samotnou pokládku vinylových dílců.

Pro pokládku vinylových dílců jsou určena speciální lepidla s vysokou přídržností, jelikož roztažnost lamel vlivem změn teploty je relativně velká a při použití nevhodného lepidla může dojít ke vzniku velkých mezer mezi jednotlivými dílci nebo dokonce k odlepení jejich okrajů. Kvalitní lepidla, například Uzin KE 2000S, dokáží vliv teplotní roztažnosti lamel omezit na minimum.

Před nanášením lepidla si důkladně přečtěte technické údaje, pokyny výrobce, pracovní postup a další informace o výrobku. Velmi důležitá je takzvaná otevřená doba lepidla (pracovní doba), tedy čas, během kterého je nutné po nanesení lepidla na podklad dílce přilepit, aby měl spoj v celé ploše požadovanou pevnost a pružnost.

Zakreslení orientace podlahy

Nejprve určete orientaci podlahy v místnosti a vypočtěte, jak budou lamely rozmístěné po šířce místnosti. Na podlaze si poté vyznačte 100% rovnou přímku, od které s lepením dílců začnete. Následně si zakreslete druhou, rovnoběžnou přímku o několik řad lamel dále tak, aby plocha mezi rovnoběžkami nebyla větší, než na jakou dokážete během otevřené doby lepidla nalepit podlahové dílce.

Lepení vinylových dílců

Na část podlahy mezi přímkami rovnoměrně plechovou podlahářskou stěrkou aplikujte vhodný typ lepidla. Po odvětrání lepidla pokládejte lamely v řadách souběžně s první přímkou. Respektujte přitom směr šipek na zadní straně lamel. Abyste zajistili plný kontakt vinylového dílce s lepidlem, okamžitě po položení přitiskněte každou lamelu ručním válečkem. Případné přesahující části vinylových dílců se nejčastěji řežou pomocí podlahářského nože s trapézovým břitem. Mezi konstrukčními prvky – stěnami, sloupy nebo potrubím – a vinylovou podlahu musíte ponechat dilatační spáru.

Takto pokračujte, až pokryjete celou část podkladu s naneseným lepidlem, a plochu zaválcujte minimálně padesátikilogramovým článkovým válcem. Od poslední nalepené řady si na podkladu opět vyznačte rovnoběžku ve vzdálenosti několika řad lamel a pokračujete výše uvedeným postupem až ke stěně místnosti. Po dokončení ještě celou podlahu zaválcujte článkovým válcem v různých směrech.