Kdy provést topnou zkoušku teplovodního podlahového topení?

V případě, že jste zvolili pro vytápění vašeho domu či bytu, případně jednotlivých místností podlahové teplovodní topení, je před započetím jakýchkoliv podlahářských prací zcela nezbytná nátopná zkouška. Tu by měla provést firma instalující podlahové topení.

O provedení a průběhu nátopné zkoušky musí být vystaven protokol!

 

Postup a průběh nátopné zkoušky se může mírně lišit dle druhu podkladového materiálu (beton / Anhydrit), případně i jeho výrobce, který by měl potřebné informace uvádět v technickém listu. Topná zkouška musí proběhnout v souladu s normou ČSN EN 1264-4.

Před započetím topné zkoušky je nutné nechat nový potěr dostatečně vyzrát. U cementových materiálů je potřebná doba minimálně 21 až 28 dnů a zbytková vlhkost by neměla být vyšší než 5 % CM, u anhydritových litých podlah je to minimálně 7 až 9 dnů. U Anhydritu je doporučeno provést zbroušení vrchní vrstvy, takzvaného sintru, které je po úplném vytvrdnutí materiálu podstatně obtížnější. Zbroušení by mělo být součástí dodávky anhydritové podlahy.

 

Topná zkouška – Anhydrit (AFE)

1. 7 – 9 dnů zrání a tvrdnutí

2. 3 dny nahřívání na 20 °C

3. 5 – 8 dnů postupný nárůst teploty o 3 – 5 °C denně

4. 8 dnů stabilizace teploty na 45 – 50 °C bez nočního snižování teploty

5. 3 dny snižování teploty o 10 °C denně až na minimum

6. 4 – 5 dnů odstavení topení a po vychladnutí měření zbytkové vlhkosti potěru

7. 7 dnů opětovný nárůst teploty, tentokrát o 10 °C denně do maxima a zpět na minimální teplotu

Topení je možné regulovat dle potřeby, po položení vinylové krytiny ale nesmí teplota povrchu přesáhnout 27 °C.

Topná zkouška – cementové potěry

1. 21 – 28 dnů zrání, tvrdnutí a rozměrová stabilizace

2. 5 – 8 dnů postupný nárůst teploty o 3 – 5 °C denně

3. 4 dny stabilizace teploty na maximum bez nočního snižování teploty

4. 3 dny snižování teploty o 10 °C denně až na minimum

5. 4 – 5 dnů odstavení topení a po vychladnutí měření zbytkové vlhkosti potěru

6. 7 dnů opětovný nárůst teploty, tentokrát o 10 °C denně do maxima a zpět na minimální teplotu

Topení je možné regulovat dle potřeby, po položení vinylové krytiny ale nesmí teplota povrchu přesáhnout 27 °C.

Dle ČSN by zbytková vlhkost u vytápěných anhydritových podlah neměla být vyšší než 0,3 % CM, u cementových vytápěných potěrů 1,5 % CM. V případě nutnosti je možné zbytkovou vlhkost v cementových nevytápěných potěrech uzavřít speciálním nátěrem, ve vytápěných jen po konzultaci s odborným technikem. U Anhydritu se toto zásadně nedoporučuje.

Jestliže se na vytápěnou podlahu bude nanášet vrstva samonivelační hmoty, je nutné podlahové topení odstavit minimálně 48 hodin před její aplikací. Topení lze opětovně spustit s postupným nahříváním až po úplném vyschnutí samonivelační hmoty, jinak dojde k jejímu popraskání v důsledku příliš rychlého vysychání. Také před pokládkou podlahové krytiny je nutné topení vypnout nebo snížit výkon na minimum. Po 48 hodinách od dokončení pokládky lze teplotu postupně navyšovat o 3 – 5 °C denně.

Realizace podlahy a pokládka podlahové krytiny se může individuálně lišit dle použitých materiálů, technologií, budovy, klimatických podmínek a dalších faktorů, proto by se měla také individuálně posuzovat a řešit.