Jak na pokládku vinylové podlahy

Pokud jste se rozhodli pro koupi nové vinylové podlahy, nebo se chystáte na výměnu stávající krytiny za vinylovou a rozmýšlíte se, zdali si na její instalaci troufnete svépomocí, či raději přenecháte tuto práci profesionálům, je tento článek určený právě vám. Přehledně popisuje postupy pokládky jednotlivých druhů vinylových podlah včetně jejich úskalí. Stranou nezůstaly ani přibližné aktuální ceny podlahových krytin a instalačního materiálu i řemeslnických prací.

 

Vinylové podlahy se dělí v závislosti na způsobu pokládky do šesti skupin, které uvádíme seřazené podle obtížnosti montáže od nejsnadnější po nejsložitější:

  1. Samoležící vinylové dílce
  2. Metrážové vinylové podlahy – PVC, volná pokládka
  3. Vinylové dílce lepené na samolepicí podložku
  4. Plovoucí vinylové podlahy
  5. Metrážové vinylové podlahy – PVC, celoplošně lepené
  6. Lepené vinylové dílce

 

Podklad je základ

Kvalitní, vhodně připravený podklad je pro pokládku podlahové krytiny stejně důležitý jako základy pro rodinný dům, proto mu věnujte odpovídající pozornost a péči. U všech typů vinylových podlah bez rozdílu je třeba před samotnou instalací provést několik důležitých kroků, které jsou nezbytné pro zachování záruky na materiál a jeho dlouhou životnost.

Důležité je dodržet maximální hodnotu zbytkové vlhkosti a teplotu podkladního materiálu – o této problematice se dočtete více v našem článku Měření vlhkosti v podlaze. Relativní vlhkost vzduchu v dané místnosti by se během instalace podlahy měla pohybovat v rozmezí od 40 do 60 % a teplota mezi 15 a 25 °C. Dalo by se říci, že čím blíže budou vlhkost a teplota při montáži podlahy hodnotám při následném užívání, tím lépe. Než začnete s pokládkou, doporučujeme nechat podlahovou krytinu v daném místě temperovat na okolní teplotu a vlhkost minimálně 24, raději však 48 hodin.

Podklad by měl dále splňovat rovinnost ±2 mm na 2 m dlouhou lať, být dostatečně pevný, stabilní a soudržný. V případě montáže celoplošně lepených podlahovin by měl být podklad hladký, s vysokou povrchovou pevností. Z toho důvodu jsou nevhodné betonové, cementové i anhydritové potěry – je třeba na ně aplikovat ještě finální vrstvu, například samonivelační stěrku.

Samozřejmostí by mělo být odstranění původních krytin, hrubých nečistot a prachu, stejně tak starých lepidel, nesoudržných vrstev, mastnoty a podobně.

Ve všech případech budete potřebovat měřicí pásmo (pro běžný byt alespoň 5 metrů, raději však 10 metrů dlouhé), obyčejnou tužku, dlouhou (laťovou) vodováhu, kovový úhelník, kvalitní odlamovací nůž a pilku a lepidlo na soklové a přechodové lišty. Další potřebné vybavení se liší v závislosti na typu krytiny a způsobu její pokládky a je případně uvedeno v jednotlivých oddílech článku.

Instalace samoležících vinylových dílců

Samoležící vinylové dílce jsou celovinylové lamely, které se skládají na sraz vedle sebe – buď za použití speciálního fixačního lepidla, nebo volně, zcela bez lepidla. Fixační lepidlo nedrží dílce pevně přilepené k podlaze, ale pouze omezuje jejich pohyb do stran. Fixovat samoležící dílce se doporučuje ve frekventovanějších prostorech, jako jsou například kanceláře nebo chodby. Tento druh podlah se nejčastěji využívá v budovách se zdvojenou podlahou, do které se častěji zasahuje, například kvůli změnám v rozvodech elektroinstalace. Dílce se v místě provádění oprav jednoduše sejmou a po ukončení opět naskládají zpět.

Pokládka je velmi snadná, avšak je důležité mít na paměti, že rovný, hladký, suchý, čistý a pevný podklad je naprostou nutností a základem stability podlahy.

Je třeba si předem vše dobře rozměřit – od které stěny s pokládáním začnete a kolik budete u protilehlé stěny dořezávat, jestli jsou stěny pravoúhlé a souběžné, nebo případně o kolik se rozbíhají. Dle toho si na podlahu vyznačíte přímku, od které s pokládkou začnete. Vinyl lze řezat speciální řezačkou, stolní či přímočarou pilou nebo ruční pilou na dřevo, ale vystačíte si i s podlahářským nožem.

Pokud budete dílce pokládat bez fixace, doporučujeme alespoň první řadu fixovat k podkladu oboustrannou lepicí páskou. Ta zajistí, že se dílce nebudou posouvat a další řadu lamel budete moci přikládat pohodlněji. Při pokládce je třeba být precizní a neustále kontrolovat, aby všechny přilehlé strany vinylových lamel na sebe přesně doléhaly. U obvodových stěn je nutné kvůli teplotní roztažnosti vinylu zachovat dilatační spáru, která se následně zakryje soklovou lištou.

Snadná instalace samoležících vinylových podlah je vykoupena jejich vysokou pořizovací cenou. Ta se jen zřídkakdy dostane pod 1 200 Kč/m². Cena pokládky prováděné podlahářem se pohybuje mezi 110 a 130 Kč/m².

Pokládka vinylových podlah v metráži bez lepení

Vinylové podlahy v roli, neboli metrážové PVC, jsou vyráběny v pásech o šíři nejčastěji 2 m, 3 m nebo 4 m, případně 5 m. Na roli bývá navinuto kolem 20 bm podlahoviny, ze které se řežou kusy o potřebných délkách.

Pokládka PVC je v malých místnostech (přibližně do 12 m²) možná bez celoplošného lepení. U některých výrobků s filcovým rubem lze v bytových prostorách pokládat bez použití lepidla i plochy 25 až 50 m², což instalaci značně usnadňuje a zlevňuje. Nevýhodou může být složitější manipulace s dlouhými rolemi, a to zejména výnos do vyšších pater bytových domů.

Zručnější kutil zvládne instalaci metrážového PVC svépomocí. Nejdříve je třeba dobře zaměřit prostory, kde budete krytinu pokládat, především nezapomenout na všechny výklenky a niky. Jelikož se jedná o celoplošný materiál, počítejte s větším prořezem, běžně 10 – 15 %.

Pokud jste PVC úspěšně dopravili na místo pokládky, je dobré roli rozvinout, ideálně rozložit v ploše po místnosti a nechat 24 hodin aklimatizovat. Poté si vinylovou krytinu srovnáme a seřízneme podél stěn. Nezapomeňte po obvodu místnosti nechat dilataci alespoň 3 až 5 mm kvůli teplotní roztažnosti PVC.

Jestliže se provádí napojení dvou rolí, měly by se oba spojované okraje podlepit alespoň oboustrannou lepicí páskou a pak svařit, nebo aplikovat svařování za studena. Na závěr nainstalujete soklové, případně přechodové lišty a máte hotovo.

Ceny PVC krytin se běžně pohybují přibližně od 220 do 450 Kč/m², soklové lišty stojí v závislosti na profilu a materiálu 30 až 75 Kč/bm, přechodové lišty pak 140 až 260 Kč/bm. Za profesionální pokládku bez lepení zaplatíte od 70 Kč/m², za instalaci lišt kolem 45 Kč/bm.

Pokládka vinylových dílců lepených na speciální samolepicí podložku

Nové technologie a vývoj materiálů dal vzniknout speciálním samolepicím podložkám určeným k pokládce vinylových podlah LVT (luxury vinyl tiles – luxusní vinylové dílce), například Moduleo Xtrafloor™ Flex Pro nebo Sigan Elements od německé firmy Uzin.

Tyto podložky umožňují relativně jednoduchou a rychlou instalaci bez použití lepidla. Metoda je vhodná v případech, kdy je podkladním materiálem stávající podlahová krytina, která by měla i po sejmutí nové podlahy zůstat bez poškození, nebo je nutná pokládka bez přerušení provozu v daném prostoru.

Na připravený a očištěný podklad rozvineme podložku ve směru kolmém na směr pokládky vinylových dílců, krycí fólií vzhůru. Jednotlivé pásy lepicí podložky musí být položeny těsně vedle sebe.

Přesně si rozměříme a narýsujeme přímku, od které s pokládáním vinylu začneme. Podle přímky opatrně seřízneme krycí fólii a jednu z naříznutých stran odlepíme od podložky na šíři zhruba dvou vinylových lamel. Přilepená část fólie nám poslouží jako linie pro první řadu. Po nalepení dvou řad vinylové podlahy znovu odlepíme část krycí fólie a pokračujeme stejným způsobem v celé ploše místnosti.

Pozor, samolepicí podložka lepí opravdu velmi silně, proto dbejte na přesnost a precizní provedení, jelikož sejmutí přilepené lamely z podložky je velmi obtížné. To sebou nese i hlavní omezení této metody – poškozené lamely se nedají snadno vyměnit jako u vinylových podlah uchycených k podkladu lepidlem.

Cena samolepicích podložek se pohybuje v rozmezí od 250 do 450 Kč/m², cena vinylových dílců mezi 370 a 750 Kč/m². Za pokládku včetně instalace samolepicí podložky zaplatíte od 120 Kč/m².

Montáž plovoucích vinylových podlah

Plovoucí vinylové podlahy se systémem click patří mezi snadno instalované krytiny. Podmínkou dokonalého provedení, dlouhé životnosti a perfektního vzhledu je, stejně jako u všech typů podlahových krytin pokládaných plovoucím způsobem, kvalitní, rovný, pevný a suchý podklad.

Na rozdíl od samoležících dílců se k sobě jednotlivé lamely click vinylu spojují zámkem, který se nachází na všech čtyřech stranách lamel. Kvalitní zámkový spoj je pevný, ale zároveň se snadno instaluje, případně i lehce a bez poškození demontuje.

Pokládku začneme přípravou podkladu, změřením zbytkové vlhkosti a rovinnosti, případně provedeme vyčištění povrchu od hrubých nečistot a drobné opravy. Pokračujeme rozměřením místnosti a zvolením směru pokládky lamel.

U plovoucích vinylových podlah na HDF desce (podrobněji jsou popsány v článku Vinylová, nebo laminátová podlaha?) následuje položení parotěsné fólie. U celovinylových dílců není parotěsná fólie nutná a můžeme rovnou pokládat vhodnou izolační podložku. Ta se klade v pruzích těsně vedle sebe, směrem kolmým k pokládce vinylových lamel. Mezi jednotlivými deskami, případně pruhy podložky, nesmí být větší mezery a okraje se nesmí navzájem překrývat.

Můžeme založit první řadu tím, že spojíme lamely kratšími stranami k sobě a perem (menší částí zámkového spoje) na dlouhé straně dílce k zakládající stěně. Poslední kus řady seřízneme tak, aby mezi stěnou a lamelou zůstala dilatační spára přibližně 5 mm a zbývající kus použijeme jako začátek následující řady. Mezi krátkými spoji lamel ve vedle sebe umístěných řadách musí být vzdálenost alespoň 20 cm.

Takto pokračujeme, až máme složené tři celé řady. Poté vložíme mezi zakládající stěnu a založenou část vinylové podlahy v rozestupu přibližně 50 cm od sebe distanční klínky a vinyl k nim přitlačíme tak, aby mezi plovoucí podlahou a stěnou vznikla dilatace zhruba 5 mm. V pokládce pokračujeme předchozím způsobem a neustále kontrolujeme rovinnost podlahy. Mezi lamelami by neměly vznikat žádné viditelné spáry.

Až dojdeme na konec místnosti, seřízneme poslední díly po délce tak, aby mezi jejich okrajem a stěnou vznikla 5 mm široká dilatační spára, a uložíme je místo. Nakonec instalujeme soklové lišty, případně provedeme jejich zatmelení silikonem nebo akrylovým tmelem kolem zárubní.

Cena kvalitních plovoucích vinylových podlah se pohybuje přibližně od 700 Kč/m² výše. Kromě nákladů na samotné dílce je třeba počítat také s izolační podložkou (pokud není součástí krytiny) – její cena začíná na 120 Kč/m² – případně parotěsnou fólií, kterou lze sehnat přibližně za 22 Kč/m².

Cena montáže clickové vinylové podlahy včetně instalace izolační podložky a parotěsné fólie začíná na 140 Kč/m². Další náklady, jako je třeba odstranění původních krytin, oprava či nivelace podkladu, instalace lišt a další, se účtují individuálně pro konkrétní zakázku.

Lepení PVC – vinylu v metráži

Podlahové krytiny z metrážového PVC patří na českém trhu stále mezi nejoblíbenější a důvodů je hned několik. Prvním z nich je obrovský výběr dekorů, druhým důvodem je odolnost tohoto materiálu, dále snadná údržba a v neposlední řadě cenová dostupnost metrážového vinylu.

Jak již bylo uvedeno v oddílu , vinylové podlahy jsou dostupné v rolích o šíři nejčastěji 2 m, 3 m, 4 m, nebo 5 m a délce pásu kolem 20 bm. Pokládka metrážového PVC s celoplošným lepením se doporučuje v místnostech, jejichž podlahová plocha přesahuje 12 m², v případě některých krytin s filcovým rubem v bytových prostorách s plochou přesahující 25 až 50 m². K fixaci vinylu k podkladu budete potřebovat lepidlo, například disperzní lepidla na PVC krytiny UZIN KE 418 či Bralep FIX 400 nebo speciální lepidlo Ceresit/Thomsit K 188 E, určené pro těžké a silně namáhané PVC a kaučukové krytiny.

Stejně jako u lepených vinylových dílců je i u celoplošně lepených PVC krytin zásadní kvalitní, rovný, hladký, suchý a pevný podklad. PVC doporučujeme nechat před pokládkou v místnosti aklimatizovat na pokojovou teplotu alespoň 24 hodin, ideálně rozvinuté a rozložené do plochy.

Poté vinyl srovnáme dle potřeby a zařízneme podél stěn tak, aby mezi stěnou a krytinou vznikla dilatační spára. Pás PVC na jedné polovině zatížíme, aby nedošlo k nechtěnému posunutí, a druhou polovinu opatrně přehneme. Při překlápění se krytina nesmí zmačkat, zlomit ani protrhnout. Na odkrytou polovinu podlahy naneseme rovnoměrně lepidlo a necháme dostatečně odvětrat. Před nanášením lepidla si důkladně prostudujte pokyny výrobce, pracovní postup, technické údaje a další informace o výrobku.

Po odvětrání lepidla opatrně položíme přehnutou polovinu vinylového pásu na lepidlové lože tak, aby pod krytinou nevznikly vzduchové bubliny. Nakonec PVC důkladně fixujeme pomocí přítlačného válce, a to směrem od středu místnosti k jejím stěnám. U druhé poloviny pásu se postup opakuje.

Rozhraní pásů se po dostatečném vytvrzení lepidla „svařují“ za studena takzvaným studeným spojem A, v případě PVC na filcovém podkladu studeným spojem T. Dnes již méně používané je svařování za tepla pomocí svařovací šňůry.

Instalace soklových a přechodových lišt se provádí jak z estetických, tak z praktických důvodů. Soklové lišty zakrývají dilatační spáry mezi krytinou a stěnou a chrání stěnu při vysávání či vytírání před znečištěním. Přechodové lišty zabraňují vnikání nečistot pod podlahové krytiny, třepení koberců, nechtěnému zvedání okrajů krytin a možnému zakopnutí.

Lepení vinylových dílců

Pokládka vinylových dílců lepením k podkladu patří k nejnáročnějším ze zde uvedených postupů. Vedle velmi kvalitního podkladu, který musí být rovný, suchý, hladký, pevný a čistý, je pro dokonalý finální výsledek bezpodmínečně nutné dodržovat postup uvedený výrobcem lepidla a každý dílec po přesném usazení na místo fixovat přítlačným válcem. Pokud máte podklad připravený, nejlépe aplikací samonivelační hmoty, kterou necháte dostatečně vyzrát, můžete začít s vlastní pokládkou vinylových dílců.

Lepené vinylové podlahy nedoporučujeme do prostor s velkými výkyvy teplot (například víkendové chaty) nebo do míst se stálou nízkou, ale i vysokou teplotou – například tam, kde na podlahu často svítí přímé slunce. Vinylové dílce není možné instalovat na elektrické topné rohože. Naopak jsou velmi vhodné na podlahy s teplovodním topením s provozní teplotou do 27 °C, jelikož prostup tepla je velmi rychlý a s minimálními ztrátami.

Určete si orientaci dílců na podlaze, vypočtěte, jak budou lamely rozděleny po šířce místnosti a na podlaze si poté nakreslete 100% rovnou přímku, od které s pokládkou dílců začnete. Následně zakreslete druhou rovnoběžnou přímku o několik řad dílců dále a na část podlahy mezi přímkami rovnoměrně naneste vhodný typ lepidla, například UZIN KE 66 NEU. Před nanášením lepidla si důkladně prostudujte pokyny výrobce, pracovní postup, technické údaje a další informace o výrobku.

Do odvětraného lepidla pokládejte dílce v řadách souběžně s první přímkou. Respektujte přitom směr šipek na zadní straně dílců. Abyste zajistili plný kontakt krytiny s lepidlem, okamžitě po nalepení přitiskněte každý dílec ručním válečkem. Každou položenou řadu nové podlahy zaválcujte alespoň 50 kg těžkým článkovým válcem a po dokončení ještě celou podlahu v různých směrech.

Takto pokračujte, až pokryjete celý úsek podkladu, na který jste předtím nanesli lepidlo. Lepidlo neaplikujte na část podlahy větší, než kterou dokážete pokrýt podlahovými dílci během otevřené (pracovní) doby lepidla, abyste zajistili jeho plnou přilnavost. Od okraje poslední nalepené řady si opět zakreslete rovnoběžku ve vzdálenosti několika řad lamel a pokračujete výše uvedeným způsobem až ke stěně místnosti. Nezapomeňte, že mezi konstrukčními prvky (stěny, sloupy, potrubí) a vinylovou podlahou musí zůstat dilatační spára šíře alespoň 5 mm. Vinylové dílce se nejčastěji řežou pomocí podlahářského nože s trapézovým břitem.

Pro pokládku vinylových dílců jsou určena speciální lepidla s vysokou přídržností, jelikož roztažnost dílců vlivem změn teploty je relativně velká a při použití nevhodného lepidla může dojít ke vzniku velkých mezer mezi dílci, nebo dokonce k odlepení jejich okrajů. Kvalitní lepidla, například UZIN KE 2000 S, dokáží vliv teplotní roztažnosti krytiny omezit na minimum.

Ceny lepených dílců se pohybují od 370 do 750 Kč/m². Profesionální pokládka včetně potřebného lepidla vás vyjde přibližně na 160 až 220 Kč/m².

Příprava podkladu – penetrace a samonivelační stěrka (aplikace a materiál) včetně finálního broušení – stojí orientačně 240 až 300 Kč/m². Cena závisí na výchozím technickém stavu vyrovnávaného podkladu, proto může být v ojedinělých případech i vyšší a stanovuje se individuálně.