Jak na pokládku celoplošně lepené vinylové podlahy?

Nejdůležitějším faktorem je odborně a kvalitně provedená pokládka s použitím kvalitních materiálů. Základním předpokladem pro to, aby vinylová podlaha v daném interiéru opravdu splnila zcela vaše očekávání a dlouhou dobu si zachovala originální podobu, je suchý, pevný, stabilní a hlavně rovný a hladký povrch bez přítomnosti chemických látek či mastnoty.

Důležitou součástí je však i následná údržba. Používáním speciálních prostředků na vinylové podlahy nejen snadno a efektivně podlahu vyčistíte, ale rovněž obnovujete její povrchovou ochrannou vrstvu, která je dána již ve výrobě, avšak časem se opotřebovává.

Jak vše probíhá?

1. Pokud jste si již vybrali barvu a dekor vinylové podlahy, přichází na řadu kontrola podkladu, jeho rovinnosti, pevnosti, stability a změření vlhkosti. Jestliže podklad nesplňuje některý z výše uvedených aspektů je nutné přistoupit k jeho úpravě. Stejně tak, jako není možné postavit dům bez dobrých základů, není možné pokládat podlahu na nevhodný podklad. O vlhkosti v podlahách se více dočtete v článku Měření vlhkosti v podlaze.

2. Úprava podkladu se ve většině případů provádí samonivelační hmotou, která musí být vhodná pro daný poklad a výšku vyrovnání. Kvalitní samonivelační hmota má dobrý rozliv, malé pnutí, což zajistí hladký a pevný povrch ideální pro lepení vinylových dílců. Obvyklá doba vysychání samonivelačních hmot za běžných podmínek je 24 až 48 hodin, pochozí však jsou již po 4 až 6 hodinách. Nesmíme také opomenout dobře provedenou penetraci podkladu, bez které nelze dobře provést ani samotnou nivelaci.

3. Před samotným lepením vinylových dílců je nutné důkladné rozměření, zejména pokud se pokládka bude provádět ve více vzájemně propojených místnostech či prostorách nepravidelných tvarů. Pokládka vinylové podlahy je oproti metrážovým PVC efektivnější. Vzniká méně odpadu, ale lze rovnou zkombinovat několik různých dekorů vinylových dílců, dle přání zákazníka. V případě, že dojde k poškození podlahy, je možné vyměnit pouze vadný díl, nebo poškozenou část.

4. K lepení vinylových dílců je nutné použít pouze lepidlo k tomu určené! Rovněž nejsou všechna lepidla určena pro lepení vinylových dílců na podlahové vytápění, což mnoho podlahářů nedodržuje. Často pak dochází k odlepení a zvedání rohů, nebo dokonce celých dílců! Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou a následně po jeho odvětrání se kladou jednotlivé dílce. Zejména při zakládání první řady je velmi důležité dbát na přesné  uložení.

5. Po dokončení pokládky se podlaha převálcuje, aby došlo k důkladnému přilnutí vinylových dílců v celé ploše. Nakonec zbývá instalace soklových a přechodových lišt. I zde je na výběr z nepřeberného množství dekorů, tvarů a rozměrů. Ve většině případů se dnes lišty instalují pomocí speciálních lepidel, čímž odpadá náročné, hlučné a prašné vrtání hmoždinek.

Máte-li k pokládce lepených vinylových podlah jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit.